LPG otomasyon sistemleri


AKTAY Mühendislik tarafından AR-GE si yapılan O.P.T.O akaryakıt istasyonlarındaki LPG sisteminin güvenli ve düzenli işleyişini sağlayan elektriksel ve elektroniksel olarak bütünleşik bir otomasyon sistemidir. Yüksek hızlı PLC ile anlık sistem dataları işlenerek olası senaryolara uygun tepkiler vermesi sağlanmaktadir. Sistem, en önemli özelliklerinden biri olan ve kaçak dolum/satım işlemini ortadan kaldıran Rochester Emniyet Sistemi sayesinde son derece güvenilir bir hale getirilmiştir. Bunun yanında yalnızca yetkli servis numaraları ile uzaktan parametre değişikliği yapılarak sistemin esnek bir şekilde çaliştirilmasıda mümkün olmaktır. Sistem ayrıca. IoT İnternet of Things altyapısı ile farklı istasyonlardaki anlık tank seviyelerini tek bir merkezden online olarak görüntülenmesine olanak sağlayan sistemleride kapsamaktadır.

Bu Sistem İçersinde Yer Alan Birimler
* Kontrol Sistemleri
* Emniyet Sistemleri
* Bilgilendirme Sistemleri
olarak sınıflandırılmaktadır.

E-KATALOG İÇİN TIKLAYIN

OPTO E-KATALOG

kontrol sistemleri


O.P.T.O sistemini kullanılan PLC sayesinde tank sahasında bulunan LPG tanklarının seviyeleri önceden belirlenen alt ve üst limitleri doğrultusunda sürekli kontrol edilerek sınırlar içerisinde çaliştirilması sağlanmaktadır. İstenildiği taktirde bu alt ve üst seviyeleri yetkili servis aracılığıyla GSM Modülü ile uzaktan müdahale edilerek değiştirilebilmektedir. Dolum ve kullanım sırasında alt veya üst seviyeye ulaşıldığında sistem sesli alarm vererek görevli personeli bilgilendirmektedir. Bu sayede maksimum seviye kontrolü ile sistemin korunması sağlanır.

O.P.T.O sayesinde birden fazla tankın bulunduğu yerlerde alt ve üst lmitler birbirinden bağımsız olarak yetkili servis tarafından GSM Modülü ile uzaktan ayarlanabilmektedir. Yine GSM Modülü ile yalnız yetkili servis tarafından tankın o ank durumları bilgilendirme olarak sorgulanabilir.

O.P.T.O tarafından tank sahasında bulunan gaz sensörleri heran kontrol edilerek oalsı gaz kaçaklarına karşı tesisi koruma altında tutmaktadır. 7" Dokunmatik ekranda anlık olarak çalışan çalışmayan tüm sistemleri durumları gözlenebilmektedir.Ayrıca istasyonda bulunan LPG tanklarının seviyeleri de bu ekranda sürekli olarak izlenebilmektedir. Gaz alarmı algılandığında ekran üzerinde gazın hangi tank/veya dispenser bölümünde bulunan sensörler tarafından algılandığı görsel olarak gösterilmektedir.

emniyet sistemleri


GAZ SİSTEMİ
O.P.T.O sistemi tank sahası emniyetini sağlayan bir dizi bütünleşik sistemden oluşmaktadir.Öncelikle gaz sensörlerince algılanan 20 LEL [ Lower Explosion Level ] ve üst değerlerde tüm sistem kapatılarak saha güvenliği sağlanmaktadır. Olası durumda sesli ve ışıklı olarak uyarılar verielerek personel uyarılmaktadır.Bu aşamadan gaz sensörleri PLC tarafından okunmaya devam etmekte ve gaz seviyesi normal seviyelere indiği taktirde [ 10 LEL ] sistemin normal çalişmaya devam etmesi otomatik olarak sağlanmaktadır. Gaz alarmı olduğu süre içerisinde herhangi bir dispenser'dan gaz satışı yapılması PLC tarafından engellenmektedir


ROCHESTER EMNİYET SİSTEMLERİ
O.P.T.O tarafından geliştirilen ve Rochester sistemine entegre edilen R.E.S [Rochaster Emniyeti Sistemi] sistemi sayesinde tank seviyelerinin kontrol ve kullanımı güvence altına alınmaktadır. Kaçak dolum ve kaçak satışı engelleyecek olan sistem Rochaster'a dışardan bir müdahale [ mıknatıs ile göstergeyi sabitleme veya sensörü yerinden sökmek vb ] bir durum olduğunda sistemi tamamem kapatarak [ Gaz alarmı ve diğer alarmlar hariç] olası kaçakları engellemektedir. Böyle bir durum ortaya cıktığında teknik servis öperatörlerine "Kaçak Dolum" veya "Kaçak Satış" bilgisi GSM Modülü tarafından iletilmektedir. Böyle bir olay gerçekleştiğinde teknik servis personellerinin izni olmadan sistem tekrar devreye alınamamaktadır. Teknik servis tarafından gerekli parametreleri GSM Modülü aracılığla sisteme yüklenmesinin ardindan sistem aktif olarak kullanılmaya devam edilebilecektir. Ayrıca tank seviyelerindeki meydana gelebilecek ani değişimlerde de aynı prosedür işlenmektedir.

emniyet sistemleri-2


KULLANICI GİRİŞLERİ
O.P.T.O sisteminde dolum işleminin yapılabilmesi için girişteki ikili bir güvenlik sistemi bulunmaktadır.Bu sistemlerden birincisi LPG Tanker sürücüsünde bulunan kişiye özgü FRID kartı [ Radyo Frekansı ile tanımlama ] ile giriş sağlanmaktadır. İkinci sistem ise FRID ile giriş yapılmasının ardından akaryakıt istasyonunca yetkilendirilmiş personelin ekrandaki tuş takımı aracılığla şifresini girerek sistemi kullanıma açmaktadır. Bu sayede yetkili personelin onayı ve denetimi olmaksızın herhangi bir dolum işlemi yapılması engellenmektedir. Bu kullanıcı girişlerini doğru olarak yapıldıktan sonra hangi tanka dolum yapılmak isteniyorsa dolum personeli tarafından o tank seçilerek ilgili tanka ait sistemler aktif edilir ve dolum işleminin yapılması sağlanır. Diğer tanka dolum yapılmak istenirse aynı prosedür tekrar edilmelidir.

emniyet sistemleri-3


DOLUM İŞLEMİ GÜVENLİĞİ
LPG tanker sürücüsü ve akaryakıt istasyonunca yetkilendirişmiş olan personellerin gerekli şifre prosedürlerini doğru olarak yerine getirmesinden sonra dolum yapılacak tankların seçimi için kullanıcılar dolum ekranınca yönlendirilmektedir. Bu ekranda dolum yapacak olan tankın seçilmesinden sonra 60 dakika süre ile sadece seçilen tanka ait selenoid ve motor [lar] dolum pozisyonunda açık olarak doluma izin vermektedir. Eğer R.E.S sistemi ya da uzaktan erişimli kapatma devreye girecek olursa, O.P.T.O sistemi dolumun haricen kesildiğini algılayarak sistemin dolum pozisyonundan çıkarıp yetki girişi istemektedir.

bilgilendirme sistemleri


SESLİ-GÖRSEL, WEB VE GSM BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİ
O.P.T.O sistemi tarafından kontrol edilen iç ve dış birimlerdeki önceden belirlenen ya da anlık olarak ortaya çıkan istenmeyen durumlarda ışıklı ve sesli olarak tüm akaryakıt istasyonu personellerinin duyacağı-göreceği şekilde uyarılar yapılmaktadır.Bu uyarılar mevcut alarm sebep olan neden ortadan kaldırılmadğı sürece devam etmektedir.Yine bu sistem panoya dışardan yapılacak her türlü müdahalenin önüne geçilebilmek için GSM Modülü aracılığıyla yetkili servis bilgilendirilmektedir.Kaçcak dolum ile ilgili bilgilendirme mesajları yetkili servise ve önceden belirlenmiş diğer ilgili kişilere SMS ile gönderilebilmektedir. Kaçak dolum veya satışa teşebbüs edildiğinde sistem otamatik devre dışı olur ve yetkili personelin gerekli prosedürleri yerine getirmesinin ardından uzaktan tekrar aktif edilebilmektedir. Bu sayede tüm olası kaçak dolum işlemi uzaktan tamamen durdurabilmektedir. Bu hallerde tüm güvenlik sistemleri arka plan çalişmaya devam etmektedir. Sistem bir tehlike esnasında tesiste bulunan acil stop butonları ile anında durdurulabilir. Tesisteki hangi acil stop butonuna basıldığı bilgilendirme ekranın gösterilmektedir.Ayrıca gerekli internet altyapısının sağlanması durumunda farklı istasyonlardaki anlık tank seviyeleri tek bir merkezden gözlemlenebilmektedir. Bu sayede istasyonların ikmal planlamaları aksamadan yapılabilmektedir.

AKTAY MÜHENDİSLİK Copyright © 2018.